آشنایی با مفاصل زانوی پروتزی

انتخاب مفصل زانوی پروتزی یکی از مهم ترین مراحل ساخت پروتز برای افراد قطع عضو می باشد. زانو های پروتزی، با توجه به مکانیزم های مختلف به کار رفته در ساختشان، به انواع مختلفی...