53 مقاله درباره صافی کف پا از 19 کشور مختلف

در این پست 53 مقاله درباره صافی کف پا، ارزیابی و غربالگری آن گردآوری کرده ایم. بیشتر مقالات درباره شیوع صافی کف پا در کودکان ( Pediatric Flatfoot ) و تاثیر استفاده از  کفی...